Diagnostyka

Diagnostyka jest pierwszym krokiem poprzedzającym podjęcie leczenia stomatologicznego
i zastosowanie procedur medycznych.

 

Obejmuje diagnostykę próchnicy, miazgi, położenia „geometrycznego" szczęki i żuchwy oraz łuków zębowych, wad zgryzu, braków zębowych a także stanu śluzówki jamy ustnej.

 

 

Komunikatywną i przejrzystą formą graficzną przedstawienia diagnozy jest diagram zębów.

 

Trafna diagnoza znakomicie ułatwia określenie optymalnego planu leczenia stomatologicznego i zastosowanie właściwych procedur.

 

Z tych właśnie względów diagnostyka jest dla naszego Zakładu podstawowym narzędziem pracy.