Endodoncja (leczenie kanałowe)

     Endodoncja obejmuje leczenie miazgi i tkanek okołowierzchołkowych korzeni zębów, wypełnienie kanałów  korzeniowych 
i wzmocnienie zęba wkładem koronowo-korzeniowym.

    Miazga to narząd odżywiający tkanki twarde zęba, jest ona unaczyniona i unerwiona. Leczenie kanałowe zęba polega na usunięciu z jego wnętrza – czyli z komory i kanałów korzeniowych – zmienionej zapalnie lub martwej miazgi (nerwu i naczyń krwionośnych) i trwałe wypełnienie tej przestrzeni materiałem leczniczym.

 

     Ze względu na skomplikowaną budowę anatomiczną zębów i tkanek otaczających, leczenie endodontyczne nie zawsze jest możliwe lub może okazać się nieskuteczne już w trakcie podjętych procedur.

     Leczenie endodontyczne na ogół jest czasochłonne i czasem obarczone ryzykiem powikłań. Często jest ono próbą ratowania zęba przed jego usunięciem. Jednak pozostawienie zęba bez leczenia z pewnością prowadzić będzie do powstawania nieodwracalnych zmian zapalnych w kości i w konsekwencji do utraty nieleczonego zęba.    

  Najlepsze efekty leczenia endodontycznego uzyskuje się za pomocą najnowszych rozwiązań technicznych. Jednym z warunków efektywnego leczenia kanałowego jest zastosowanie endometru pozwalajacego na dokładny pomiar długości kanałów, dzięki czemu możliwe jest dokładne opracowanie kanałów korzeniowych na całej ich długości.