Implantologia stomatologiczna

Implant wykonany z czystego tytanu lub tlenku cyrkonu, wszczepiony do szczęki lub żuchwy, zastępuje korzeń utraconego zęba i po zintegrowaniu z kością staje się stabilną bazą na której osadza się koronę porcelanową zespoloną z implantem łącznikiem.

 

Na implantach może być również osadzony most porcelanowy albo proteza na zaczepach (zatrzaskach osiowych).

 

Implanty i osadzone na nich uzupełnienie protetyczne są rozwiązaniem optymalnym, pozwalają na odtworzenie niemal naturalnego uzębienia i nie wymagają oszlifowania sąsiednich zębów, jak to ma miejsce przy zastosowaniu mostów, opartych na oszlifowanych zębach włanych jako filarach.

 

Proces implantacji realizuje się w trzech etapach:

  • wszczepienie implantu
  • odsłonięcie implantu
  • połączenie implantu z odbudową protetyczną 

Iplantację wykonuje się przy zastosowaniu komfortowego znieczulenia miejscowego, aplikowanego komputerowo mikroprocesorowym urządzeniem The WAND.

Urządzenie to, wyposażone w mikroprocesorowy układ kontrolny mierzący ciśnienie śródtkankowe, podaje środek znieczulający z fizjologiczną prędkością przez co aplikacja znieczulenia odbywa się bezboleśnie.